Een grootschalig onderzoek naar Herzog kousen biedt opvallende resultaten

Een grootschalig onderzoek naar Herzog kousen biedt opvallende resultaten

Een grootschalig onderzoek onder bijna 800 gebruikers bevestigt wat Herzog Medical al ruim 20 jaar uitdraagt. Het gebruik van compressiekousen onder sporters draagt op verschillende vlakken positief bij aan de prestatie. De sporter herstelt sneller, heeft minder last van blessures en sport vaak weer volledig blessurevrij.  Nooit eerder heeft een onderzoek naar compressiekousen plaatsgevonden onder een dergelijk grote groep sporters. Naar aanleiding van dit gebruikersonderzoek heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht, cluster sportgeneeskunde, een wetenschappelijke studie naar de achtergronden van de werking van de Herzog PRO Sport Compressiekousen opgezet. Binnen afzienbare tijd zullen deze onderzoeksresultaten gepubliceerd worden. Hieronder vindt u alvast enkele opvallende resultaten waar Herzog Medical bijzonder trots op is.

Onderzoek naar Herzog Sport PRO Compressiekousen

Wat onderscheidt Herzog?

Herzog Medical is de absolute koploper op het terrein van compressie binnen de sport. Sinds 2000 is Herzog met dit thema begaan. In die prille beginperiode waren knielange kousen nog een bijzonder vreemd gezicht. Dit veranderde snel toen de positieve werking van de Herzog kousen puur door mond-tot-mondreclame met collega-sporters werd gedeeld. De markt voor dit product groeide explosief en Herzog Medical vestigde haar naam.

De PRO Sport Compressiekousen van Herzog onderscheiden zich op vele fronten. Zo bieden zij relatief veel compressie en het unieke drukverloop – 30mmHg aan de onderzijde van kuit, afnemend naar 23mmHg onder de knie – is een waarborg voor een optimale werking. Uniek is ook het opmeten van het been op maar liefst zes punten waardoor een nauwkeurige pasvorm gewaarborgd wordt.

Demografische gegevens respondenten:

De positieve werking van Herzog PRO Sport Compressiekousen spreekt een breed spectrum van doelgroepen aan. De verdeling mannelijke en vrouwelijke respondenten is 40% tegenover 60%, waarbij de grootste groep in de leeftijdscategorie 25 tot 54 jaar valt. Onder de lopers worden hoofdzakelijk afstanden tot 20 kilometer afgelegd, maar ook de marathon is populair onder de geënquêteerden. De deelnemers aan het onderzoek beoefenen naast hardlopen ook: wielrennen, korfbal, tennis, volleybal, handbal en voetbal.

Voor meer achtergrondinformatie of de gehele onderzoekrapportage neemt u contact op met Harald Herzog; telefoon: 0342 745041 of email: marketing@herzogmedical.com.