Compressie wetenschappelijk bewezen met de volgende studies

Compartimentsyndroom, Sportarts Isala

Sportarts Isala Klinieken

Duidelijk bij dit onderzoek was dat de interstitiële druk sterk omhoog ging tijdens het dragen van de sportcompressiekous. Effecten op het niet vormen van oedeem zal deze kous vrijwel zeker hebben. Onduidelijk is nog of daarmee ook het inspanning compartiment syndroom in gunstige zin beïnvloed kan worden. Onze eerste ervaringen in de praktijk met het voorschrijven en dragen van deze sport-compressiekousen bij sporters met klachten die kunnen passen bij het inspanningsgebonden compartimentsyndroom zijn echter positief.

Lees meer

Compressiekousen in de wielersport, nuttig of niet?

JJG Knops

Het dragen van compressiekousen leidt tot een verlaging van de hartslag tijdens inspanningen rondom het omslagpunt. Dit is mogelijk het gevolg van een verhoogde veneuze return of een betere zuurstofafgifte in de actieve spieren. Aan de hand van dit onderzoek en de huidige stand van de literatuur kan dit fenomeen echter nog niet worden verklaard.

Lees meer

Gebruikerservaringen van 50 Militairen

Drs W.O. Zimmermann en M.A. Paantjens

In 2009 deed drs Wessel Zimmermann, arts bij defensie, onderzoek naar het gebruik van Herzog Sport Compressiekousen bij militairen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat sport compressiekousen in positieve zin bijdragen bij de genezing van onderbeen klachten van militairen.

Lees meer

Optimaal herstel ná de marathon

Stuart A Armstrong, Eloise S Till, Stephen Maloney, Gregory Harris

Een marathon lopen is vaak een aanslag op je lichaam en het herstel daarvan duurt lang. Het verminderen van spiervermoeidheid is sterk afhankelijk van een snelle afvoer van vocht en afvalstoffen. Uit nieuw Australisch onderzoek, uitgevoerd door Dr. Stuart Armstrong, Anglesea Sports Medicine, Hamilton, New Zealand, e.a., blijkt dat het gebruik van compressiekousen met een relatieve hoge compressie van ruim 30 mm Hg aan de enkel/onderzijde van de kuit en een afnemend drukprofiel richting de knie, dit herstel aanzienlijk kan versnellen.

Lees meer

Pijn in de benen en Herzog Sport Compressiekousen

Vele sporters/hardlopers kennen het: een langzaam maar zeker opkomende en irriterende pijn in het onderbeen: kuitblessure en/of scheenbeenklachten. Soms ook een felle plotselinge pijnscheut in de kuit, een spierscheurtje of zweepslag. Velen zien zich gedwongen om de sport, waar ze zoveel plezier aan beleven, voor langere of kortere tijd te staken. En na een langdurig herstel is het lastig om weer op het oude niveau te komen. Vaak durft de sporter zich dan ook niet meer voor de volle honderd procent te geven vanwege de angst dat de blessure terugkomt.

Lees meer

Sneller Herstel Shinsplints

E.G. Willems en M.H. Moen (Sportgeneeskunde)

Dit onderzoek laat zien dat sporters met shin splints 11% sneller hersteld zijn wanneer aan de revalidatie een Herzog Medical sportcompressiekous wordt toegevoegd. De exacte resultaten zullen binnenkort in het wetenschappelijk tijdschrift Sport en Geneeskunde worden gepubliceerd.

Lees meer

Sport Compressiekous bij kuitklachten

Dr. I.G.L. van de Port en Prof. F.J.G. Backx (Sportgeneeskunde UMC Utrecht)

De eerste indruk van de gebruikers over de sportcompressiekous lijkt positief. Het geringe aantal bijwerkingen en de positieve houding tegenover het draagcomfort zijn gunstig. Verder bestond de populatie van dit gebruikersonderzoek voor een groot deel uit sporters met langdurige (chronische) kuitklachten, die al op veel andere manieren hebben geprobeerd van hun klachten af te komen. Juist daarom zijn alle herstel- en prestatiebevorderende effecten van de sportcompressiekousen positief te noemen.

Lees meer